بارگذاری چک جهت استعلام

لطفا در فرم زیر موارد خواسته شده را آپلود کنید

دسته چک هایی که استعلام آنها در وضعیت سفید نباشند، مورد قبول واقع نمی شوند.

برای اطلاع از شرایط پرداخت با چک لطفا بر روی لینک کلیک کنید.